Sprechen Sie deutsch? Zusammenarbeit

Priču o nemačkom jeziku najbolje je započeti činjenicama:

1. Službeni jezik u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, Švajcarskoj i Luksemburgu.
2. Regionalni službeni jezik u Belgiji u istočnoj Valoniji, Italiji okrug Bolcano, Slovačka opština Krahule, Vatikan službeni jezik Švajcarske garde, Poljskoj u vojvodstvu Opolje, Namibiji i EU.
3. To je govorni jezik 180 miliona ljudi u svetu, od toga maternji jezik za 100 miliona evropljana i prvi jezik u Evropi po broju ljudi kojima je to prvi govorni jezik.
4. Nemački je strog po svojim gramatičkim pravilima no stoga je lakši za učenje nego maternji jezik Srba, Hrvata i Bošnjaka.

Intenzivni kursevi nemačkog jezika – Priprema zdravstvenih radnika

Najniže cene individualnih časova u Srbiji
  • A1 – 70 časova – Eur 400
  • A2 – 70 časova – Eur 420
  • B1 – 70 časova – Eur 440
  • B2 – 70 časova – Eur 440

Nastava se održava putem Skajpa, a izvode je isključivo diplomirani filolozi.
Termini nastave: prepodnevni i poslepodnevni.

Tempo rada: 3 puta nedeljno po 150 minuta

U ponudi su A1, A2, B1 i B2 nivoi. Literatura je besplatna.
Početak nastave: Cele godine

Trajanje kurseva:

  • 9 nedelja za nivoe A1 i A2
  • 12 nedelja za nive B1 i B2

Zato, krenimo u izučavanje Nemačkog jezika.

Jezika koji nam omogućava da rešimo egzistencionalne probleme i pomaže nam da stručno napredujemo, da se usavršavamo i budemo deo naprednog dela sveta.

Da ne bismo ušli u začarani krug klasične priče o jeziku, dovoljno je reči sledeće:

Nemački jezik po svojoj melodičnosti nije našem čoveku lep ali po svojoj komleksnosti i brzini savladavanja pripada grupi srednje-lakih jezika. Za razliku od srpsko-hrvatskog, bosanskog, poljskog, ugrofinskih jezika, turskog, ruskog, češkog, slovačkog, arapskog, hebrejskog, hindu, grčkog i dr. koji pripadaju grupi jezika za koje je potrebno i više od 1100 sati učenja.

To je jezik koji vam daje mogućnost da se brzo integrišete u najjaču ekonomiju i društvo Evrope, da nastupite suvereno i samouvereno.

nemacki-jezik

Elementarna upotreba jezika

A1
Kadidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.

A2
Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

Samostalna upotreba jezika

B1
Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

B2
Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razume stručne diskusije u svojoj oblasti . Može spontano i tečno da se sporazumeva tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornikom bez većih napora za obe strane. Može se jasno i detaljno izraziti o širokom spektru tema, da objasni svoje mišljenje o aktuelnom pitanju i da navede prednosti i mane različitih mogućnosti.

Prijavite se još danas za učenje nemačkog jezika.
To je jezik koji vam daje mogućnost da se brzo integrišete u najjaču ekonomiju i društvo Evrope, da nastupite suvereno i samouvereno.