Sprechen Sie deutsch? Zusammenarbeit

Priču o nemačkom jeziku najbolje je započeti činjenicama:

1. Službeni jezik u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, Švajcarskoj i Luksemburgu.
2. Regionalni službeni jezik u Belgiji u istočnoj Valoniji, Italiji okrug Bolcano, Slovačka opština Krahule, Vatikan službeni jezik Švajcarske garde, Poljskoj u vojvodstvu Opolje, Namibiji i EU.
3. To je govorni jezik 180 miliona ljudi u svetu, od toga maternji jezik za 100 miliona evropljana i prvi jezik u Evropi po broju ljudi kojima je to prvi govorni jezik.
4. Nemački je strog po svojim gramatičkim pravilima no stoga je lakši za učenje nego maternji jezik Srba, Hrvata i Bošnjaka.

Zato, krenimo u izučavanje Nemačkog jezika.

Jezika koji nam omogućava da rešimo egzistencionalne probleme i pomaže nam da stručno napredujemo, da se usavršavamo i budemo deo naprednog dela sveta.

Da ne bismo ušli u začarani krug klasične priče o jeziku, dovoljno je reči sledeće:

Nemački jezik po svojoj melodićnosti nije našem čoveku lep ali po svojoj komleksnosti i brzini savladavanja pripada grupi srednje-lakih jezika. Za razliku od srpsko-hrvatskog, bosanskog, poljskog, ugrofinskih jezika, turskog, ruskog, češkog, slovačkog, arapskog, hebrejskog, hindu, grčkog i dr. koji pripadaju grupi jezika za koje je potrebno i više od 1100 sati učenja.

To je jezik koji vam daje mogućnost da se brzo integrišete u najjaču ekonomiju i društvo Evrope, da nastupite suvereno i samouvereno.

nemacki-jezik
Prijavite se još danas za učenje nemačkog jezika.
To je jezik koji vam daje mogućnost da se brzo integrišete u najjaču ekonomiju i društvo Evrope, da nastupite suvereno i samouvereno.